Sprawa Wniosek o wpis na listę użytkowników oraz wydanie imiennej karty bibliotecznej